fbpx
HIFU เห็นผล ไม่เห็นผล ขึ้นอยู่กับอะไร?

HIFU เห็นผล ไม่เห็นผล ขึ้นอยู่กับอะไร?

ก่อนอื่นคุณหมอต้องขอทำความเข้าใจกับผู้อ่านก่อนว่า หัตถการทุกอย่างทางการแพทย์ ไม่มีอะไร100 % แต่ทั้งนี้ ถ้าคนไข้เลือกคลินิก ที่ 1. HIFU เครื่อง HIFU มาตรฐาน ผ่านกับรับรองของ FDA ก็บ่งชี้ได้ว่า เครื่องมีมาตรฐานอย่างดี แนวโน้มในการปล่อยพลังงานที่ไม่เสถียรจะน้อย รวมถึง...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!