ถาม-ตอบ ปัญหาริ้วรอยในวัยทำงานกับหมอเบิด ถาม – ริ้วรอยบนใบหน้าเกิดจากอะไรตอบ – การเกิดริ้วรอยบนผิวหน้า มี 2 ปัจจัยหลักๆนะคะ ปัจจัยภายใน ได้แก่ กรรมพันธุ์ ขบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์ และฮอร์โมน ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ การสัมผัสแสงแดด มลภาวะ รังสี สารเคมี ความเครียด...